Flere norske dollarmillionærer

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Det ble 8 000 flere dollarmillionærer i Norge i løpet av 2019. Norge hadde ved årsskiftet nesten 30 prosent flere dollarmillionærer enn Sverige, til tross for at Sverige har dobbelt så stor befolkning. Interessen for bærekraftige investeringer er økende blant de velstående.

Ved årsskiftet var antall norske dollarmillionærer 182 000 – opp fra 174 000 i 2018. Det viser World Wealth Report 2020 som nylig ble utgitt av det franske it-konsulentselskapet Capgemini. På oversikten over antall dollarmillionærer globalt, er Norge på 19. plass, mens Sverige ligger fire plasser bak, med 142 000 dollarmillionærer. USA har klart flest dollarmillionærer med over 5,9 millioner.

World Wealth Report dokumenterer den sterke velstandsveksten vi har hatt i Norge. Andelen dollarmillionærer blant nordmenn er svært høy, sier Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent i en pressemelding.

Covid-19 får konsekvenser

Betegnelsen dollarmillioner brukes om personer som har mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig.  På verdensbasis økte antall dollarmillionærer med nesten ni prosent i fjor. Capgemini skriver i sin pressemelding at det ble vekst til tross for at 2019 var ble preget av internasjonale handelskriger, geopolitisk uro og brems i den globale økonomien. For første gang siden 2012 var veksten større i Nord-Amerika (11 prosent) og Europa (9 prosent) enn i Asia- og stillehavsregionen (8 prosent). Hvordan utviklingen går i år, er fortsatt svært usikkert. Covid-19-pandemien har påvirket mange formuer siden årsskiftet. Selv om børsene etter hvert har hentet inn mye av fallet fra februar og mars, rapporteres det om kraftige fall i BNP-veksten i store økonomier som Tyskland og USA.

Økt interesse for bærekraftige investeringer

Mer opptatt av bærekraft: Investorene blir mer og mer interessert i å investere i bærekraftige investeringsprodukter.

Ifølge World Wealth Report 2020 har Covid-19-pandemien forsterket investortrenden mot bærekraftige investeringsprodukter. Respondentene i undersøkelsen planlegger å allokere 41 prosent av porteføljen i bærekraftige investeringsprodukter, såkalt sustainable investing (SI). Innen utgangen av neste år forventes andelen bærekraftige investeringsprodukter å øke til 46 prosent av porteføljen. Denne trenden fanges opp av investeringsselskaper og forvaltere; hele 80 prosent av disse oppgir nå at de tilbyr slike investeringsprodukter, ifølge Capgemini.

«Den sterkeste driveren bak den økte interessen for bærekraftige investeringer, er forventninger om høyere avkastning og redusert risiko ved en slik investeringsprofil. 39 prosent av de spurte oppgir forventninger om høyere avkastning fra sustainable investing-produkter som en årsak», heter det i pressemeldingen.

Moderat vekst

Norge er blant de landene i Vesten som har hatt den kraftigste økningen i antall dollarmillionærer de senere årene, selv om fjoråret endte på en relativt moderat vekst på fire prosent. Gapgemini mener pandemien påvirker velstanden i Norge.

Umiddelbare tiltak som permitteringer og oppsigelser påvirker hundretusenvis av nordmenn som nå opplever stor usikkerhet. Årets World Wealth Report viser hvordan de økonomiske følgene av koronakrisen treffer alle lag av befolkningen, også de som kan klassifiseres som dollarmillionærer, sier Lehne.

Høy forventning til digitalisering

En annen trend som påpekes i den ferske rapporten er digitalisering av formuesforvaltningen. Investorer har høyere forventninger til bruk av AI-verktøy og annen teknologi som kan skreddersy råd, risikoprofiler og rapportering til hver enkelt investor.

Vanlige personbanktjenester er i stor grad digitalisert i Norge allerede. Flere aktører i det norske markedet demmer opp konkurransen fra bigtech-aktører gjennom utvikling og samarbeid med innovative fintech-miljøer. World Wealth Report 2020 viser at presset begynner å øke på de som tilbyr formuesforvaltning, hvor forventningene til mer personlige tilpassede produkter kommer til å ramme de som ikke evner å utnytte mulighetene teknologien åpner for, kommenterer Lehne.

To faktorer blir viktige

Ingrid Lehne mener World Wealth Report 2020 peker på to vesentlige utviklingstrekk som har blitt enda viktigere for finansaktører i møte med en global helsekrise og den påfølgende usikkerheten i verdensøkonomien:

Finansaktører som overser det voksende kravet om mer bærekraftige investeringer, eller som ikke evner å holde følge med utviklingstakten for ny teknologi, kommer til å tape. Konkurransen kommer fra tre hold; Store bigtech-aktører som Google og Facebook, innovative fintech-selskaper, og de etablerte aktørene som holder tritt med utviklingen, sier hun.

2500 har deltatt

World Wealth Report 2020 har samlet innsikt fra 71 land, og representerer mer enn 98 prosent av den global brutto nasjonalinntekten og 99 prosent av verdens aksjemarkedsverdi. Capgeminis Global HNW Insights Survey 2020 samlet innsikt fra mer enn 2500 HNWIs på tvers av 21 store formuemarkeder i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen. Undersøkelsene ble gjennomført i januar og februar, og omfatter derfor ikke for virkningen av Covid-19.

Del artikkel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.