Formue er nå medlem av CDP

Skrevet av Formue

I forbindelse med opptrapping av arbeidet på bærekraft i Formues, har vi nå blitt medlem av organisasjonen CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). CDP er en organisasjon som både jobber for økt selskapsrapportering på klimautslipp, og for å gi investorer og forvaltere tilgang til informasjon om hvordan selskaper jobber med klima, på tvers av sektorer.

Hva er CDP?

CDP er en organisasjon som jobber for økt klimarapportering for selskaper. Organisasjonen støttes av forvaltere og investorer globalt. De jobber også med temaer som rapportering på vannrisiko og lignende. Flere investorer er medlem av CDP for å bidra til økt selskapsrapportering på klima, eller for å delta i felles investorinitiativer. For eksempel for å få flere selskaper til å sette konkrete utslippsmål. CDP benyttes også av investorer og forvaltere for tilgang til CDPs databaser og analyser på ulike selskapers klimaarbeid.

Hvorfor har vi blitt medlem?

Formue har blitt medlem for:

  • Økt klimarapportering blant selskaper og transparens for investorer om selskapers arbeid med klima.
  • Å være tett på utviklingen innen feltet.
  • Tilgang til data og analyser om klimastrategier innen ulike sektorer.

Hvordan vil vi bruke dette fremover?

Dette er et ledd i målet om økt transparens fremover, og vil være med å støtte opp om økt rapportering på ESG og klima for kundene. Ikke minst vil det bistå Formue videre i strategien med bærekraft i investeringene, tilgang til analyser og at vi kan holde oss oppdatert på utviklingen i feltet.

Her kan du høre mer om hva CDP jobber med og hvordan de bistår investorer:

CDP is catalyzing change from CDP on Vimeo.

Hvilke andre investorer og forvaltere er med?

CDP har mer enn 800 investorer som medlemmer. Dette inkluderer både nordiske investorer og forvaltere som NBIM, SEB, Folketrygdfondet, Storebrand, Danske pension og globale aktører som Blackrock, HSBC og Morgan Stanley. CDP brukes også av andre ESG/klima dataleverandører som Sustainalytics (som bistår Morningstar), Bloomberg og MSCI for tilgang til data på klima.

cdp

Hvis du ønsker å lese mer om ESG og bærekraft, anbefaler vi denne artikkelen.

Del artikkel

Kontakt oss