Formuesforvaltning er nå medlem av CDP

Bærekraft / Susanne Gløersen
2016-10-05

I forbindelse med opptrapping av arbeidet på bærekraft i Formuesforvaltning, har vi nå blitt medlem av organisasjonen CDP (tidligere Carbon Disclosure Project). CDP er en organisasjon som både jobber for økt selskapsrapportering på klimautslipp, og for å gi investorer og forvaltere tilgang til informasjon om hvordan selskaper jobber med klima, på tvers av sektorer.

Hva er CDP?

CDP er en organisasjon som jobber for økt klimarapportering for selskaper. Organisasjonen støttes av forvaltere og investorer globalt. De jobber også med temaer som rapportering på vannrisiko og lignende. Flere investorer er medlem av CDP for å bidra til økt selskapsrapportering på klima, eller for å delta i felles investorinitiativer. For eksempel for å få flere selskaper til å sette konkrete utslippsmål. CDP benyttes også av investorer og forvaltere for tilgang til CDPs databaser og analyser på ulike selskapers klimaarbeid.

Hvorfor har vi blitt medlem?

Formuesforvaltning har blitt medlem for:

  • Økt klimarapportering blant selskaper og transparens for investorer om selskapers arbeid med klima.
  • Å være tett på utviklingen innen feltet.
  • Tilgang til data og analyser om klimastrategier innen ulike sektorer.

Hvordan vil vi bruke dette fremover?

Dette er et ledd i målet om økt transparens fremover, og vil være med å støtte opp om økt rapportering på ESG og klima for kundene. Ikke minst vil det bistå Formuesforvaltning videre i strategien med bærekraft i investeringene, tilgang til analyser og at vi kan holde oss oppdatert på utviklingen i feltet.

Her kan du høre mer om hva CDP jobber med og hvordan de bistår investorer:

CDP is catalyzing change from CDP on Vimeo.

Hvilke andre investorer og forvaltere er med?

CDP har mer enn 800 investorer som medlemmer. Dette inkluderer både nordiske investorer og forvaltere som NBIM, SEB, Folketrygdfondet, Storebrand, Danske pension og globale aktører som Blackrock, HSBC og Morgan Stanley. CDP brukes også av andre ESG/klima dataleverandører som Sustainalytics (som bistår Morningstar), Bloomberg og MSCI for tilgang til data på klima.

cdp

Hvis du ønsker å lese mer om ESG og bærekraft, anbefaler vi denne artikkelen.

image

Trygghet

Hvordan kan du skape trygghet i dag og i fremtiden? Hva med barna? Hva om det skjer en ulykke?

Les mer
image

Bevare og utvikle

Hvor mye bør du investere? Hvordan investerer du for fremtiden? Hvordan får du god kvalitet på investeringene?

Les mer
image

Skape

Hva må du sette av for gründervirksomhet? Hvordan kan du frigjøre mer tid? Eller utgjøre en forskjell?

Les mer

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.