Stort informasjonsbehov rundt det grønne skiftet

Skrevet av Formue

Bedre informasjon rundt den grønne transisjonen og hvordan privat kapital kan investeres i løsninger for å løse fremtidige energibehov blir særdeles viktig fremover. Det mener Formues bærekraftsekspert Philip Mitchell.  

Phillip Mitchell er en av Formues nyansatte eksperter innenfor bærekraft. Sammen med kundenes personlige rådgivere vil han og kollega Fridtjof Wergeland hjelpe kundene med å identifisere deres helhetlige avtrykk og hvilke tiltak de kan ta i deres private og finansielle økosystem for å utgjøre en forskjell.  

Et av FNs bærekraftsmål handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi som er pålitelig, bærekraftig og ikke for kostbar.  

— For å bidra til å nå dette målet er det viktig at både enkeltpersoner og bedriftseiere har en bedre forståelse rundt hvordan man kan bidra til det grønne skiftet, sier Mitchell.  

Fokus på påvirkning og energiomstilling 

Ved hjelp av Formues eksperter innenfor bærekraft og eierskap samt gode digitale verktøy kan kundene få skreddersydde strategier som gjør at de kan ta mer bærekraftige valg – både på personlig plan og i eventuelle selskap de eier.  Ekspertene bidrar med god erfaring innenfor: 

  1. Familieeierskap og hvordan man sikrer en vellykket overgang til fremtidige generasjoner. 
  2. Bedriftsrådgivning rundt hvordan man kan utvikle en god bærekraftig strategi for selskapet man eier . Et eksempel er å sette mål som netto nullutslipp. 
  3. ESG-investeringer, spesielt med fokus på påvirkning og energiomstilling. 

I vår rådgiving gjennomgår vi de tre nøkkelelementene, nemlig personlig livstil, investeringer og selskapseierskap (hvis relevant). Vi vil se på kundenes helhetlige situasjon og gi råd om tiltak som kan tas for å redusere fotavtrykket og hvilken effekt dette vil ha. Det kan for eksempel være å fly mindre eller bytte til fornybar energi, sier Mitchell.  

Phillip Mitchell, ekspert på bærekraft

Bidra til å endre kollektiv atferd 

Ifølge Mitchell er «allmenningens tragedie» en av hovedårsakene til at lite ser ut til å bli gjort selv om det haster med å innføre tiltak. Begrepet beskriver en tilstand der et felles ressursområde blir sterkere belastet enn det som er samfunnsøkonomisk gunstig fordi alle bruker jordas ressurser til sitt eget beste. Dette skjer selv om det på lang sikt gir ugunstige kollektive konsekvenser.  

Ved å øke bevisstheten om eierskap og ansvaret vi alle har, enten det er gjennom økonomiske investeringer, forbrukeratferd eller som ansatt i et selskap, kan man bidra til å endre kollektiv atferd og fremskynde det grønne skiftet, sier Mitchell og fortsetter: 

Når det gjelder investeringer, er dette spesielt viktig ettersom selskaper er i posisjon til å styre investerings- og forbrukeratferd og kan iverksette endringer svært raskt om nødvendig.

Mindretall kan påvirke

Mitchell trekker frem at små aksjonærer også har mulighet til å påvirke. Faktisk har minoritetsaksjoner fått større selskaper til å sette bærekraft på agendaen.  

Små aksjonærer kan sammen påvirke betydelig. Ikke bare ved å stemme på generalforsamlinger, men også gjennom initiativer som Climate Action 100+, som gir råd til aksjonærer om hvordan de kan engasjere seg i selskaper for å oppmuntre til endringer.

Interessen er stor og vokser kjapt

Mitchell merker at interessen for det grønne skiftet er enorm, men at det kan være et forvirrende tema. Dette gjelder særlig rundt investeringer i den grønne transisjonen, der penger investeres i løsninger som kan være relativt utslippsintensive på kort sikt, men som på lengre sikt kan løse fremtidige energibehov.  

Det er lite data rundt effekten av det å investere i «impact-fond». Dette er fond som har som  intensjon at investeringene skal ha en positiv og målbar effekt på FNs bærekraftmål. Det er også vanskelig å verdsette klima/miljø, sosiale forhold og styringsmessige forhold ved bærekraftige investeringer. Dette er noe investorer må være klar over når de tar sine beslutninger, sier Mitchell. 

Trenger mer kunnskap

Ifølge Mitchell er det et stort behov for talenter og kompetanse for å få til en energi- og klimaomstilling.  

Dette gjelder både for å levere nødvendig teknologi, men også for kunnskap for å levere god nok bedriftsrapportering og effektivitetsforbedringer. For å sikre riktig utdanning er det viktig at myndigheter, utdanningsinstitusjoner og private investorer samarbeider.  

— Det er klart at mer kan gjøres, og smarte investorer vil utnytte områdene der etterspørselen er størst, sier Mitchell.   

Samarbeid med ONS 

Formue har i løpet av 2022 utviklet et samarbeid med ONS, et internasjonalt nettverk med representanter fra industrien, myndigheter, akademia og forskningsinstitusjoner. De samarbeider tett med fremtredende organisasjoner for å legge til rette for globale arrangementer og nettverksmøter.  

På ONS-konferansen i Stavanger i slutten av august vil flere foredragsholdere diskutere hvilken rolle privat kapital har i energiomstillingen. Bekreftede foredragsholdere er blant annet. Tesla-gründer Elon Musk, Ben Van Beurden, daglig leder i Shell, og oljefond-sjefen Nicolai Tangen, for å nevne noen 

Dyktige bedriftseiere vil bli en viktig bidragsyter i transisjonen fremover. Vår rolle er å tenke på hvilke grep bedrifter kan ta for å ha et lavt avtrykk i bransjen de opererer i. Dette vil kunne ha positiv effekt på samfunnet og for neste generasjons eiere, sier Mitchell. 

Elon Musk ONS konferanse i Stavanger

Elon Musk (til høyre) er å se i årets ONS konferanse i Stavanger. Her avbildet med konferansemoderater Nisha Pillai under sin deltakelse under ONS-konferansen 2014.

Kontakt oss