Fri flyt av penger fra politikerne

Skrevet av Formue

Koronaviruspandemien har utløst en flom av penger fra politikerne. Av frykt for en lang og svak gjeninnhenting har mange av verdens regjeringer fått gjennomslag for finanspolitiske hjelpepakker av historisk størrelsesorden.

Figuren ble første gang vist i uke 15, men en rekke nye stimulanstiltak har blitt offentliggjort de siste ukene; ukens figur er derfor en oppdatering.

Stolpene i figuren viser størrelsen på finanspolitiske tiltak i prosent av samlet verdiskaping, bruttonasjonalprodukt (BNP), for noen av de største økonomiene i verden. Både de blå og grå stolpene viser planlagte og iverksatte tiltak i forbindelse med virusutbruddet. De blå stolpene er oppdatert den 4. juni, mens de grå stolpene var størrelsen på tiltakene den 26. mars. De svarte søylene viser størrelsen på den finanspolitiske responsen i finanskrisen i 2007 til 2009.

De finanspolitiske hjelpepakkene var allerede mot slutten av mars av historisk størrelsesorden, og for flere land hadde størrelsen på hjelpepakkene passert tilsvarende redningspakker fra finanskrisen. Siden mars har hjelpepakkene økt i omfang og størrelse fra allerede svært høye nivåer. Det er spesielt Japan og Europa som har trykket enda mer på gassen. Her er tiltakene mer enn doblet siden mars.

Oppgangen i aksjemarkedet siden mars må ses i sammenheng med den frie flyten av penger fra både finanspolitikere (dvs. verdens regjeringer) og pengepolitikere (dvs. sentralbankene). Politikk har dermed blitt den viktigste faktoren for å forstå markedene.