Høy etterspørsel etter industrieiendom

Skrevet av Formue

Industrieiendom har hatt en meget sterk prisutvikling etter finanskrisen i 2009, og særlig det siste halvannet året. Det er fortsatt høy etterspørsel etter attraktive industrieiendommer og det er ventet at leieprisene vil øke betydelig fremover. Etterspørselen er delvis drevet av den sterke veksten i netthandelen. Formuesforvaltnings kunder er investert i flere industrieiendommer over hele verden.

Prisene på industrieiendom har utviklet seg meget sterkt gjennom pandemien. Den gode prisveksten skyldes i stor grad den kraftige veksten i netthandel, både nasjonalt og globalt. Samtidig har interessen for lokalt lagerhold økt i takt med den voksende krisen i den globale vareflyten.  Mye tyder på at man også fremover kan forvente god risikojustert avkastning innenfor denne type eiendom. Dette til tross for at yieldnivået har falt ned på samme nivå som kontorbygg med god kvalitet. Den sterke etterspørselen etter industrieiendom skyldes en forventning om høy leieprisvekst, mener Thomas Grant, investeringsanalytiker innen eiendom i Formuesforvaltning.

På grunn av økt netthandel vil vi trenge mer lagerbygg i årene fremover, spesielt i nærheten av storbyene for å få fraktet varer raskere til forbrukere. Dette gir positive utsikter for industrieiendom i årene fremover.  

Investeringsanalytiker Thomas Grant ser lyst på utsiktene innen industrieiendom.

Ønsker du mer informasjon om våre eiendomsløsninger.  Les vår eiendomsrapport her.

Høy risikojustert avkastning i det nordiske markedet

Europa og Norden er fortsatt i en tidlig fase når det gjelder omfanget av netthandel. Derfor forventes det at etterspørselen og leieprisene for sentrale lagerbygg vil fortsette å stige kraftig de neste årene. I Europa er det blant annet London, Paris, Lyon og Brussel som vil ha høyest leieinntekt per tilgjengelig ledig meter de kommende årene,  ifølge analysebyrået Green Street. Analysebyrået mener at blant de største europeiske byene er det i København, Stockholm og Oslo man vil få høyest risikojustert avkastning fremover. Flere investorer, som ikke var særlig opptatt av industrieiendom for 15 år siden, er nå mer og mer eksponert mot dette segmentet på bekostning av handelseiendom.

— Veksten i leieinntekter og utleiegrad innen industrieiendom ventes å overgå de andre store eiendomssektorene i de kommende årene. Det skyldes at etterspørselen fra leietakere i bynære strøk vil føre til en sterk leieprisvekt. Vi har en relativt høy eksponering mot industrieiendom, og den økende leieprisveksten innenfor denne type eiendom gir god indikasjon for videre vekst, sier Grant.

Lagerbygg i Bristol, England. Våre kunder er investert i dette bygget gjennom forvalteren Hines.

Høy prisvekst siden 2009

I figuren under kan du se prisindeksen på industriell næringseiendom sammenlignet med eiendom innenfor kontor-, bolig- og detaljhandel. Siden 2007 har industrieiendom steget med 88 prosent. Til sammenligning har bolig steget med 55 prosent, kontoreiendom 35 prosent, mens handelseiendom har falt 24 prosent.

Les vår eiendomsrapport her.

 Bred eiendomsportefølje med industrieiendom

Formuesforvaltnings eiendomsløsninger gir våre kunder diversifiserte investeringer i eiendom på tvers av ulike sektorer og regioner.

Vi jobber aktivt med å se etter forvaltere som investerer i ulike eiendomssegmenter globalt som kan gi en god risikojustert avkastning for våre kunder. Flere av våre forvaltere har investert i industrieiendom og utleiebolig i byer som blant annet København, Oslo, Barcelona, Dublin, Seattle og D.C. Metro. Dette er segmenter og markeder vi mener vil gi våre eiendomsløsninger en god avkastning i tiden fremover, sier Grant. 

Totalt inneholder alle årgangsprogrammene over 600 underliggende investeringer i over 10.000 eiendommer over hele verden. Interessert i å lære mer om våre eiendomsinvesteringer? Les vår eiendomsrapport her.

Kontakt oss