— Ikke la følelser overstyre planen

Skrevet av Formue

2021 var et godt år for finansmarkedene. Niclas Hiller, investeringsdirektør i Formue, mener at vi ikke kan forvente en like høy avkastning i nærmeste fremtid og oppfordrer til å spre risikoen mest mulig i flere aktivaklasser.  

Til tross for nok et år med pandemi og strenge restriksjoner var 2021 et godt år for finansmarkedet. Blant annet endte hovedindeksen på Oslo Børs opp 23 prosent, som er den beste årsavkastningen siden 2013. MSCI World-indeksen, som er en global indeks som representerer selskaper fra 23 utviklede land, endte opp 22 prosent. Etter lengre perioder med oppgang er det ikke usannsynlig at markedet kan oppleve et fall. Niclas Hiller advarer mot å ta for høy risiko.

— Det er høyst usikkert om avkastningen vil ligge på samme nivå i nærmeste fremtid. Den kanskje viktigste kunnskapen man kan besitte er at man ikke vet så veldig mye om fremtiden. Det man vet er allerede reflektert i verdsettelsen, sier Hiller og fortsetter:

— Med den innsikten vil man forstå at det er lurt å investere bredt i mange aktivaklasser og aktiviteter, og ha en systematisk og gjennomtenkt forvaltning over tid. Det er viktig at man prøver så godt det lar seg gjøre å ikke la følelser overstyre sin opprinnelige plan. Den oppskriften er viktigere enn noen gang.

Niclas Hiller Formue

Niclas Hiller mener det er viktig å ha en bred portefølje for å forsikre seg mot tap.

Spisset og konsentrert marked  

En faktor som engasjerer Hiller nå er den enorme konsentrasjonen i markedene. Skal man ha en bred og diversifisert aksjeportefølje er det anbefalt av mange å investere i globale indeksfond. Da vil man normalt investere i selskaper som representerer ulike land, marked og sektorer. Dette er dog ikke lenger tilfelle.

— En indeks skal være bred og diversifisert, men er nå blitt konsentrert til et fåtallselskaper i ett land og i en sektor, nemlig amerikanske teknologiaksjer, sier Hiller.

Amerikanske aksjer utgjør nå nesten 70 prosent av MSCI World. Til tross for at MSCI World-indeksen består av over 1500 selskaper, utgjør de syv selskapene Facebook, Apple, Nvidia, Microsoft, Apple, Google og Tesla (FANMAG+T) over 17 prosent av porteføljen (31.12.2021).

Apple utgjør alene nesten fem prosent av indeksen. Som det første selskapet med en markedsverdi på over 3.000 milliarder dollar er Apple verdsatt høyere en børsindeksene i England (FTSE 100-indeksen), Tyskland (Dax 40-indeksen) og Frankrike (CAC 40-indeksen).

Spre investeringene  

Dersom man investerer i globale indeksfond vil man derfor være sårbar hvis det amerikanske markedet, og spesielt teknologisektoren, opplever en nedgangsperiode. Dette kan man unngå ved å ha en mer balansert portefølje som inneholder investeringer i flere land, regioner og sektorer samt en større eksponering mot små og mellomstore bedrifter, ifølge Hiller.

— Helt enkelt burde man se mindre mot USA og mer mot Europa, Norden, Asia og utviklede økonomier. I tillegg kan man investere i unoterte selskaper (private equity), eiendom, private credit og hedgefond. Da får man en bredere og mer balansert portefølje.

Han mener også at det er viktig å skille mellom aksjekursen og inntjeningen til et selskap.

— Et selskap kan oppleve økt inntjening samtidig som aksjekursen faller i verdi, eller blir mindre verdt i tiden fremover. Et godt eksempel er teknologiselskapet Cisco som ble handlet for over 100 ganger inntjening i 1999/2000 frem til dotcom-boblen sprakk. I dag, 21 år senere, handles fortsatt aksjen til en lavere kurs til tross for at deres inntjening er på sitt høyeste nivå. En viktig huskeregel er: pris er det vi betaler, og verdi er det vi får. Derfor er det viktig å spre investeringene.

Tenk langsiktig

Å spå fremtidige svingninger i aksjemarkedet er en umulig oppgave. En veldiversifisert portefølje vil over tid gi en bedre risikojustert avkastning (avkastning i forhold til risiko) samt være bedre rustet for markedsuro. For Niclas Hiller er det viktig å ha en langsiktig investeringsplan som står godt uansett hvordan markedet utvikler seg.

— For å høste langsiktige, gode resultater handler det ikke bare om å gjøre ting riktig, men først og fremst å unngå å gjøre feil. På den måten vil man utnytte renters rente-effekten og høste den over tid. Siden oppstart har Formuesforvaltning levert en betydelig meravkastning sammenlignet med indeks til våre kunder. 

Kontakt oss