Markeder på speed

Skrevet av Formue

I kapitalmarkedene er det som om tid ikke er en faktor som er fast eller konstant, slik vi er vant med når vi ser på klokken eller kalenderen. Noen ganger er det som om tiden går sakte i markedene, mens den andre ganger flyr. De siste ukene er det som om markedene har vært på speed.

I finansiell rådgivning snakker vi gjerne om forventet avkastning. For eksempel kan man si at forventet årlig avkastning i aksjemarkedet er fire-fem prosent. Når man ser på de enorme svingningene i aksjemarkedet de siste dagene, er det som om verdivariasjonene utgjør flere års forventet avkastning.

 

I starten av forrige uke falt S&P 500-indeksen med nesten 12 prosent, det største fallet siden 1987. Dette fallet utgjorde omtrent tre ganger forventet årsavkastning i amerikanske aksjer, jf. linjen i figuren. Det betyr at en litt uheldig timing av kjøp og salg kan sette deg flere år tilbake i tid når det gjelder forventet avkastning i de aksjene du omsatte.

I figuren har vi illustrert de ekstreme svingningene i den amerikanske S&P 500-indeksen i et historisk perspektiv. Den blå linjen i figuren viser høyeste svingning det siste året delt på forventet årlig snittavkastning i det amerikanske aksjemarkedet. Med andre ord viser figuren hvor mange årsavkastninger markedet har svingt med fra 1901 og frem til i dag.

Fra figuren ser vi at amerikanske aksjer nylig beveget seg med nesten tre ganger årlig forventet avkastning. Det er de høyeste svingningene i forhold til forventet avkastning siden børsboblen på starten av 2000-tallet, og betraktelig høyere enn under finanskrisen i 2007-2008.

De store svingningene vi har opplevd den siste siden reflekterer den betydelige usikkerheten som er i markedet. Vi er definitivt vitne til markeder på speed, hvor én dags avkastning kan utgjøre flere års forventede avkastning. Når markedssvingningene er så store, bør større endringer i porteføljen gjøres med den største omhu.