Optimismen råder

Skrevet av Fredrik Sjetne

Optimismen blant investorer har slått ut i full blomst på lenge etterlengtede vaksinenyheter og kraftig børsoppgang i november. Vår sentimentmåling viser at optimismen ikke har vært like utbredt siden januar i år. Når optimismen er så sterk som nå, øker sannsynligheten for svakere avkastning på kort og mellomlang sikt.

Sentimentmålinger benyttes for å beskrive investorenes sinnsstemning, det vil si i hvilken grad de er optimistiske eller pessimistiske i forhold til avkastningsutsiktene. Den mørkeblå linjen i figuren viser sentimentmålingene de siste seks årene, men historikken bak figuren strekker seg helt tilbake til 1997. Basert på hele historikken kan vi dele sentimentet i tre deler etter hvor høyt eller lavt sentimenter har vært i en tredel av tiden (lyseblå linjer). Et høyt sentiment (øvre tredel av figuren) gjenspeiler grader av optimisme, mens et lavt sentiment (nedre tredel av figuren) gjenspeiler grader av pessimisme.

Historisk har det vært nullavkastning i amerikanske aksjer når sentimentet har vært høyt. Når sentimentet har vært lavt har avkastningen vært god, i gjennomsnitt 13 prosent på annualisert basis.

Turbulent år

Ved inngangen til 2020 var sentimentet på rekordhøye nivåer. Men i kjølvannet av koronautbruddet og aksjemarkedsfallet i februar og mars falt sentimentet til sitt laveste på nesten ti år. Pessimismen hadde ikke vært like utbredt i aksjemarkedet siden februar 2016. Omslaget i industrisektoren og økonomien generelt har bidratt til å styrke sentimentet i aksjemarkedet gjennom sommeren og høsten. Den kraftige børsoppgangen i november løftet sentimentet til ekstreme nivåer. Siden 1997 har sentimentet kun én prosent av tiden vært høyere enn i dag.

Optimismen råder, men kanskje stanger markedsstemningen allerede i taket? Når sentimentet viser så utbredt optimisme som nå, er det god plass for å normalisere sinnsstemningen i aksjemarkedet. Dårlige nyheter eller skuffende resultater vil ofte kunne trekke sentimentet brått ned.

Del artikkel