Slik får du kontroll på skatt og jurdiske spørsmål som angår din formue

Skrevet av Tonje Johnsrud

Bør fritidseiendommen eies av selskapet vårt? Skal vi ta ut utbytte i stedet for lønn? Er jeg riktig skatteeffektivt organisert? Det er viktig å ha orden på de juridiske og skattemessige forholdene rundt en formue. Alle som blir kunde i Formue, får ved oppstarten av kundeforholdet en skattemessig og juridisk gjennomgang (SJG) av sin situasjon.

God risikojustert avkastning er en viktig del av helhetlig formuesforvaltning. Men det er også viktig at formuen kan videreføres til neste generasjon på en god måte, og at man ikke betaler mer skatt enn nødvendig. Ikke minst er det viktig at det tas høyde for livskriser som sykdom, skilsmisse eller dødsfall. Slike hendelser kan være vel så ødeleggende for formuen som svingninger i markedet, og er derfor like viktige å planlegge for.

Les mer om Formues tjenester her

En grundig gjennomgang

Advokatene i Formue Advokater foretar derfor en skattemessig og juridisk gjennomgang (SJG) av situasjonen til alle nye kunder i Formue. Arbeidet skjer i tett dialog med kundens rådgiver og baseres på dokumentasjon vi innhenter fra kunden. Resultatet er et notat der vi gir vår vurdering og kommer med forslag til eventuelle oppfølgingstiltak.

I denne artikkelen oppsummeres noen av funnene vi ofte ser i våre gjennomganger:

1.      Skattemessige forhold

Den første delen av gjennomgangen ser på skattemessige forhold. Overraskende mange kunder har gunstige (eller ugunstige) skatteposisjoner som de ikke selv er klar over. Innbetalt kapital er et eksempel på en slik gunstig skatteposisjon; Det er dumt å ta ut skattepliktig utbytte, hvis man heller kan ta ut skattefri innbetalt kapital. Mange skatteregler er svært kompliserte – ikke minst reglene om skjermingsfradrag, som er særlig aktuelle for kunder med investeringsselskap. Med notatet i hånd, der reglene forklares og de foreslåtte tiltakene beskrives, vil det for de fleste likevel være mulig å gjennomføre tiltakene, eventuelt i samarbeid med regnskapsfører, revisor eller advokat.

2.      Selskapsrelaterte forhold

Skal jeg investere via en aksjesparekonto eller i et investeringsselskap? Bør fritidseiendommen eies av selskapet vårt? Skal vi ta ut utbytte i stedet for lønn? Dette er bare noen av veldig mange spørsmål som kommer opp i en SJG. Svært mange har for eksempel lånt penger til eller fra selskapet sitt, uten å tenke på hvilken rente eller andre vilkår som bør gjelde, og uten å medta lånet i skattemeldingen.  At alle lån fra aksjeselskap til aksjonær eller aksjonærens nærstående skal skattlegges som utbytte, tilsier dessuten at uttak bør skje på annen måte. Her vil advokatene gi gode råd til hva som er best for deg.

3.      Familiemessige forhold

Ti år etter at ny vergemålslov ble vedtatt er det fortsatt alt for mange som ikke har etablert fremtidsfullmakt. Alle kunder av Formue anbefales å opprette en slik fullmakt, som sikrer at man selv kan bestemme hvordan verdiene skal forvaltes den dagen man selv er ute av stand til å fatte beslutningen. At Statsforvalteren overtar kontrollen og setter pengene i bankinnskudd oppleves av de fleste som et svært dårlig alternativ.

Les mer om fremtidsfullmakt her.

Uten en ektepakt eller et testament har man valgt lovens løsninger for fordeling ved skilsmisse, rett til uskiftet bo og fordeling av arv, for å nevne noe. De færreste vet likevel hva dette valget egentlig innebærer. For eksempel har arveloven bestemmelser om hvordan verdiene i et bo skal fordeles mellom arvingene, men den sier ikke noe om hvordan gjenstandene skal fordeles eller hvilke verdsettelsesprinsipper som skal brukes. Ett av flere viktige formål med testamentet er å unngå konflikt mellom arvingene.  og dette legger vi stor vekt på i vår rådgivning.

Målet er å komme opp med gode løsninger

Vi gir relevant informasjon om hvilke regler som gjelder på de ulike rettsområdene vi omtaler, men også konkrete anbefalinger basert på den enkelte kundes situasjon. Vi tar også gjerne en gjennomgang av fremtidsfullmakt, ektepakt eller testament dersom kunden allerede har satt opp dette.

Aller best blir resultatet der kunden, advokaten og rådgiveren setter seg ned og gjennomgår notatet. Kompliserte juridiske forhold kan da forklares, spørsmål besvares og gode løsninger diskuteres. Tilbakemeldingen fra kundene våre er at gjennomgangen og grundigheten settes stor pris på, og er et godt fundament for veien videre.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss her.

 

 

Del artikkel

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 26 års erfaring innenfor skatterett og 14 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Kontakt oss