Sterk optimisme for neste år

Skrevet av Fredrik Sjetne

Resultatene for tredje kvartal nærmer seg ferdig rapportert. Inntjeningen i amerikanske foretak ser ut til å ha bedret seg i takt med økonomien.

I figuren har vi illustrert årsveksten i fire kvartalers inntjening for selskapene som inngår i den amerikanske aksjeindeksen S&P 500. Årsveksten er beregnet ved å sammenlikne siste års resultat per aksje med samme tallstørrelse fra året før. For tredje kvartal i år benyttet vi foreløpig resultat og omsetningstall for 470 selskapene som har rapportert tall.

Den mørkeblå linjen viser historisk årsvekst i resultatene, mens den stiplede linjen på slutten indikerer analytikerens forventede resultatvekst de kommende kvartalene. Den lyseblå linjen viser årsveksten i selskapenes omsetning.

Fra figuren kan vi se at trenden i både resultat og omsetning var fallende i god tid før koronaviruspandemien slo til for fullt. Resultatveksten toppet ut i fjerde kvartal 2018, men virusutbruddet og påfølgende resesjon gjorde vondt til verre.

Høye forventninger tross pandemien

Til tross for den pågående pandemien er det knyttet høye forventninger til det kommende året. Den stiplede linjen med forventet resultatvekst i figuren skyter i været gjennom 2021. Kort oppsummert er det positive vaksinenyheter, håp om svært effektive vaksiner kombinert med fortsatt lave renter som legges til grunn for de høye forventningene på markedsnivå. I tillegg ligger det foreløpig an til at Kongressen i USA blir delt mellom Demokratene og Republikanerne, noe som kan bidra til å holde selskapsskatten uendret. Biden gikk til valg på å reversere halvparten av skattekuttene fra 2018. Hvis forslaget om skatteøkning skulle bli vedtatt kan resultatene etter skatt i S&P 500-indeksen bli 4 til 13 prosent lavere. Med en splittet Kongress skal det bli vanskelig å få gjennom en skatteøkning med det første.

Husk at analytikerens prognoser normalt er for optimistiske. Mens flere markedsaktører ser stadig færre skyer på himmelen kan det kan være greit å ha i bakhodet potensialet for skuffelse hvis inntjeningen ikke slår til og blir lavere enn ventet.