Til topps for femte år på rad

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Formuesforvaltning er kåret til Norges beste selskap innenfor Private Banking for femte år på rad av Kantar Sifo Prospera. I år går vi til topps i ti av tretten kategorier som måles i kåringen.

– Dette er resultater som vi setter utrolig stor pris på. Dette inspirerer oss i vårt arbeid med å levere enda bedre rådgivning og tjenester til våre kunder fremover, sier administrerende direktør Øystein Bø.

Formuesforvaltning har det siste året styrket sin posisjon som Norges ledende selskap innenfor Private Banking.  Det viser årets ferske kåring foretatt av Kantar Sifo Prospera. Formuesforvaltning oppnår kåringens høyeste score noensinne og samtidig rykker vi fra konkurrentene. Aldri før har avstanden til neste selskap vært større.

– Tusen takk til alle kunder som har gitt oss disse gode tilbakemeldingene. Å vinne denne kåringen for femte år på rad betyr svært mye for oss. Alle ansatte i Formuesforvaltning jobber for å levere best mulig tjenester og rådgivning. Vi ser på resultatene som en bekreftelse på at det arbeidet vi gjør gir verdi for kundene, sier Bø.

– Selv om vi vinner for femte år på rad er dette ikke en hvilepute. Vi ser på det som en stor inspirasjon til å levere på et enda høyere nivå fremover.

Til topps i 10 av 13 kategorier

Øystein Bø, administrerende direktør i Formuesforvaltning

Kantar Sifo Prospera er en anerkjent uavhengig aktør som gjennomfører en rekke kundeundersøkelser, inkludert den årlige kåringen av de beste norske aktørene innenfor Private Banking. Formuesforvaltning måles mot fem av landets største banker. I årets undersøkelse går vi til topps i ti av 13 kategorier.

– Da pandemien inntraff var vår primæroppgave å være til stede for kundene med god rådgivning og god informasjon. Disse tilbakemeldingene tyder på at vi lykkes med det. Siden mars har vi fulgt opp kundene både digitalt og med fysiske møter der det har vært mulig. Vi har jevnlig arrangert webinarer som erstatning for de fysiske arrangementene og har løpende publisert artikler og markedsoppdateringer. Det har vært en spennende og lærerik tid, sier Bø.

I år har Kantar Sifo Prospera også spurt deltakerne i undersøkelsen om hvordan de opplever at selskapet de er kunde i har tatt vare på dem under pandemien. Hele 87 prosent av våre kunder mener vi har håndtert situasjonen rundt Covid-19 «pretty well» og «very well».

Høy investeringskompetanse

De siste årene har kundene gitt oss stadig bedre tilbakemeldinger på vår investeringskompetanse i disse årlige undersøkelsene.

–  Det å ha høy kompetanse på investeringer slik at kundene får en god og trygg investeringsreise ser vi gir stor verdi for kundene. Det har særlig vært viktig i år, med de markedssvingningene vi har sett som følge av pandemien, sier Bø.

– Investeringsporteføljene har klart seg veldig godt i dette utfordrende året, noe som har vært godt å se.

Formuesforvaltning er Norges ledende aktør innenfor uavhengig rådgivning til formuende privatpersoner, familier og stiftelser. Nylig passerte kapitalen vi har under rådgivning og forvaltning 92 milliarder kroner, som er en vekst på over ti milliarder kroner siden nyttår.

– Vi er den eneste aktøren av de vi måles mot som tilbyr uavhengig rådgivning. Vi vokser og befester vår posisjon i et marked som de største bankene har satset betydelig på de siste årene. Dette viser at kundene setter pris på vår måte å jobbe på, sier Bø.

Kantar Sifo Prospera har spurt rundt 550 norske privat banking-kunder med minimum fem millioner kroner i formue. Undersøkelsen ble gjennomført fra begynnelsen av 1. september til 12. oktober i år.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.