Tre tegn på at du trenger en ny rådgiver

Skrevet av Formue

Legger du igjen beskjeder og sender eposter til din finansrådgiver uten at du hører noe tilbake? Har det vært stor gjennomtrekk av rådgivere i det selskapet du forholder deg til? Savner du en mer helthetlig rådgivning og ikke bare tilfeldige investeringsforslag som ramler ned i fanget på deg? Her er tre tegn på at du bør bytte fra en finansrådgiver til en formuesforvalter.

1.


Du blir ikke prioritert

Det finnes enormt mange finansrådgivere som hver eneste dag forsøker å få formuende personer til å investere penger enten i aksjer, eiendom eller i obligasjoner. Kanskje du har en rådgiver som er ekspert på eiendom og en annen som er ekspert på aksjer og en tredje som har god innsikt i rentemarkedet. Har du merket at det tar lengre og lengre tid før dine henvendelser blir besvart. Kanskje den du hadde kontakt med da investeringen ble gjort har sluttet selskapet? Hva skjer hvis du skal ta en viktig økonomisk beslutning hvor det haster å få kontakt med din rådgiver? Hvor tilgjengelige er de? Det er kanskje på tide å kun forholde seg til en som har god tid til deg.

Vi anbefaler også denne artikkelen: Formuesforvalter versus kapitalforvalter: Skreddersydd forvaltning  

2.


Du kjenner ikke din egen risiko

Det er vel og bra å støtte oppstartsselskaper med kapital, men dette er penger du må ha råd til å tape. Og har du gjort det bra innenfor eiendom, er du ikke automatisk en god aksjeinvestor. Har du plassert formuen hos flere miljøer er det fort gjort å miste totaloversikten – da kan det gå galt. En god formuesforvalter bruker mye tid på å sette seg inn i hvor mye risiko du ønsker å ta og hvordan du best mulig skal bevare din formue gjennom å spre pengene på flere områder, på fagspråket kalt aktivaklasser. En formuesforvalter har oversikt over hele investeringsbildet til kunden, ikke bare midlene som vedkommende forvalter.

  1. 3.


  2. Du investerer uten mål og mening

Plukker du litt fond her og litt aksjer der? Investerer du uten egentlig å ha lagt en langsiktig plan for din kapital? Det første en formuesforvalter kartlegger er hva som er ditt langsiktig mål. Hva betyr noe for deg – hva er din drøm? Skal du foreta noen store investeringer fremover som krever likviditet? Skal du bruke av formuen eller skal du bevare den til neste generasjon. En rådgiver som tenker helhetlig setter seg godt inn i din situasjon og lager en investeringsplan som er skreddersydd til deg. Dette gjør deg til en bedre investor.

Vi setter kunden i fokus

Hos Formuesforvaltning finnes ingen samlebåndsproduksjon, hos oss får hver enkelt kunde tjenester tilpasset sine behov. Sammen med kunden utvikler vi integrerte og spesialtilpassede finansielle løsninger. Vår investeringsfilosofi starter med deg. Vårt oppdrag som uavhengige formuesforvaltere er å forstå din situasjon og dine mål. Se helheten. Vår tilnærming starter med å forstå kundens situasjon, mål og verdier. Slik får vi innsikten som gir et rammeverk og en retning i arbeidet for vår helhetlige leveranse.

Les mer om hvordan vi arbeider med helhetlig formuesforvaltning her.

Investeringsfilosofien vår baserer seg på diversifisering, rebalansering og sekvensering – en tilnærming hvor vi sprer risiko i henhold til dine ønsker, og holder et våkent øye på markedene. Et langsiktig og helhetlig perspektiv på formuesforvaltning skaper stor verdi for våre kunder. Alle har ulike tidshorisonter for sine investeringer, og viljen til å la investeringer være bundet opp i kortere eller lengre tidsperioder er forskjellig fra person til person. Vi skal alltid være på din side, og skape og forvalte en individuelt tilpasset portefølje.

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]