Trygghet

Personlig økonomi

Har du kontroll på alle verdiene dine, inntekter og levekostnader fremover?

Det er viktig å ha oversikt over dagens situasjon og hvordan du tror det vil utvikle seg.

 

Over tid kan inntekts- og kostnadsbildet endre seg. Det er lurt å planlegge for dette. Mange som går i pensjon får en reduksjon i inntekter, men ønsker å opprettholde levestandarden eller kanskje øke den. Dette krever at den finansielle formuen skal finansiere livstilen, som igjen påvirker hvordan du bør tenke rundt den finansielle investeringsporteføljen.

 

Under er et standard oppsett for ditt personlige regnskap og balanse som du bør ha kontroll på.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss