Trygghet

Tilgang og kontakter

Veldig mye finnes bare i vårt eget hode. Dersom noe skulle skje med deg, vet familien hvor de finner viktige dokumenter, passord, nøkler? Og hvem de skal kontakte?

 

Å miste noen, eller at en i familien blir rammet av sykdom eller ulykke er en tung prosess. I tillegg til sorgen er det også mye praktisk som må ordnes. Da er det viktig at familien har god oversikt over hvor alle viktige dokumenter, passord, nøkler og kontaktinformasjon ligger.

Noen eksempler:

Tilganger familien bør ha

 • Nøkler (eiendom, bankboks, safe og lignende)
 • Kontoer (bankkonto, verdipapirkonto med mer)
 • Passord (e-post, sosiale medier osv)

Dokumenter de bør vite hvor ligger

 • Testament
 • Samboeravtale / Ektepakt
 • Fremtidsfullmakt
 • Aksjonæravtale
 • Skjøte
 • Andre private avtaler
 • Avtaler relatert til virksomhet

Kontaktinformasjon de bør ha

 • Rådgivere
 • Revisor
 • Advokat
 • Bankforbindelse
 • Forretningspartnere

 

Det kan være en nyttig øvelse å sette opp en slik oversikt. Denne kan oppbevares f.eks. sammen med testament og/eller fremtidsfullmakt. Det finnes også digitale verktøy som kan være nyttige å ta i bruk.

Klar til å komme i gang?

For å hjelpe deg på best mulig måte, trenger vi å vite litt mer om deg og dine planer.

Kontakt oss