Fire grunner til å velge en uavhengig formuesforvalter

Skrevet av Formue

«Uavhengig» brukes i mange ulike sammenhenger, men hva er uavhengig formuesforvaltning? Her forklarer vi hva en uavhengig rådgiver og uavhengig kapitalforvaltning er, og hvorfor du bør velge uavhengig rådgivning for din formue.

Hva skiller en uavhengig rådgiver fra en ikke-uavhengig?

For å øke åpenheten i finansmarkedene og gi investorene et bedre informasjonsgrunnlag og beskyttelse, introduserte EU i 2018 MiFID II-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive). MiFID II sier at for å kunne kalles uavhengig må et selskap oppfylle en rekke kriterier. En uavhengig formuesrådgiver skal ikke motta og beholde kompensasjon fra tredjepart for salg av et bestemt produkt, også kalt returprovisjon. En uavhengig rådgiver skal også vurdere et tilstrekkelig stort spekter av eksterne finansielle instrumenter som ikke er knyttet til eget selskap – og det skal være en utvelgelsesprosess som er oversiktlig. Selv om reguleringen har gjort bransjen bedre, synes mange fortsatt at det er vanskelig å skille ulike aktører fra hverandre.

-Å avgjøre om noen er uavhengig eller ikke, kan være komplisert hvis du ikke gransker detaljene nøye. Mange bruker for eksempel begrepene «uavhengig» eller «upartisk», selv om kundene kun får velge mellom selskapets egne produkter, sier Kathrine Smalsvik, formuesforvalter i Formue Midt-Norge.

Uavhengig formuesforvalter

Kathrine Smalsvik er formuesforvalter i Formue Midt-Norge.

– Formue setter kundens interesser først og har ingen egne produkter å selge. Våre kundeforhold er basert på gjensidig tillit, og kundene risikerer ikke at våre råd er påvirket av andre interesser enn deres beste. En uavhengig rådgiver skal alltid stå på kundens side, sier Smalsvik.

Formue har Norges mest fornøyde kunder åtte år på rad.

Fire grunner til å velge en uavhengig formuesforvalter:

1.


Ingen interessekonflikter

Ved uavhengig rådgivning er det ikke noe insentiv å anbefale kunden investeringsprodukter som gir økonomiske fordeler fra tredjeparter til rådgiveren. Rådgiveren fokuserer utelukkende på hva som er best for kundens interesser. Det omvendte scenarioet, med ikke-uavhengig rådgivning, betyr at du risikerer å havne i en situasjon der rådgivningen påvirkes av at rådgiveren/selskapet rådgiveren jobber for tjener på produkter som anbefales.

2.


Transparent honorarmodell

Honorarer beregnes av porteføljen som er til forvaltning, etter en transparent honorarmodell. Det er ingen skjulte honorarer. Det betyr at det blir tydelig for deg som kunde hva du betaler for og hva du får.

3.


Står fritt til å velge de beste investeringsløsningene

En kapitalforvalter som er uavhengig står fritt til å velge blant de beste forvalterne i verden. Det betyr at du som kunde får et  bredt og globalt utvalg av forvaltere, på tvers av alle aktiva-klasser. En rådgiver som ikke er uavhengig vil ha insentiver til å anbefale produkter som har tilknytning til eget selskap og inntjening.

4.


En uavhengig rådgiver setter kundens behov først

Når rådgiveren er uavhengig og tar et steg bort fra produktdrevet rådgivning, vil dine individuelle behov som kunde settes i sentrum. Det bidrar til trygghet i forvaltningen, og gir deg mulighet til å bruke tid på det som er viktig for deg.

Les mer om vår uavhengighet her: Uavhengig formuesforvaltning – Formue

Private banking som åpner dører

Formue er et uavhengig rådgivningsselskap. Hos oss får du rådgivning innen kapitalforvaltning, men også innen områder som skatt, juridiske spørsmål, generasjonsskifte, regnskap, bærekraft og pensjonsplanlegging. Vi tar hensyn til dine ulike livsstadier, økonomisk situasjon og personlige behov og mål.

– Vår rådgivning og tjenester gjør at kundene oppnår mer enn god avkastning. De skal slippe å bekymre seg for enkeltprodukter, kortsiktige opp- og nedturer og heller bruke tiden på det de ønsker.  Vårt mål er at at de skal få en mer behagelig investeringsreise, der vi blir en slags proaktiv rådgiver for hele kundens finansielle liv. Vi kaller det Financial Life Management,  avslutter Kathrine Smalsvik.

Ønsker du å komme i kontakt med en rådgiver i Formue? Klikk her

 

Kontakt oss