Formues kunder har bidratt med finansiering av ny supermedisin

Skrevet av Formue

Legemidlet Leqvio fra Novartis er godkjent til behandling for høyt kolesterol i Norge. Over to millioner nordmenn har for høyt kolesterol, og medisinen kan bidra til å halvere de farlige kolesterol-verdiene. Flere av Formues kunder har vært med på å finansiere medisinen gjennom investering i en av  Formues private equity-løsninger.  

Ved slutten av fjoråret ble Leqvio godkjent av FDA, det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter, til behandling for høyt kolesterol. I forrige måned ble det også klart at den kolesterolsenkende medisinen kan tas i bruk i Norge. Pasienter med alvorlig familiær hyperkolesterolemi, som er arvelig forhøyet kolesterol, vil også kunne få medisinen på blå resept.  

Hjerte- og karsykdommer er den nest vanligste dødsårsaken i Norge. En rapport utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Novartis viser at 2,2 millioner nordmenn har høyt kolesterol. Dette medfører blant annet tapte leveår, redusert livskvalitet og betydelige samfunnskostnader.  

Kun to doser i året

Leqvio skiller seg ut fra andre legemidler på markedet ved at man kun trenger en sprøyte av helsepersonell to ganger årlig etter oppstartsdosering. Den vil, i kombinasjon med statinbehandling, kunne halvere verdien av  LDL-kolesterolet og holde verdiene stabile i seks måneder. Dette gjør at man slipper å måtte huske på å ta medisinen hver dag eller hver måned.   

Veronika Barragbes, daglig leder i Novartis Norge, uttalte til Dagbladet at hun er svært glad for at norske pasienter nå kan ta i bruk en ny kolesterolsenkende medisin som kun skal tas to ganger i året. Novartis tror dette vil føre til at flere pasienter vil ta medisinen som foreskrevet.  

Ifølge Helse Norge gir høyt kolesterol normalt sett ikke symptomer, og regnes derfor ikke som en sykdom i seg selv. Likevel er balansen mellom LDL- kolesterolet (det «dårlige») og HDL-kolestrolet (det «gode») viktig for å unngå sykdom. 

— Med våre life science-investeringer ønsker vi å oppnå god avkastning for våre kunder og bidra til en positiv effekt på samfunnet. Legemidlet ble først godkjent i Europa, etter noe forsinkelse grunnet reiserestriksjoner gjennom covid ble det godkjent i USA. At det nå er godkjent i Norge er gode nyheter for alle med høye kolesterolverdier sier Jan Nylund, leder for private equity i Formue. 

Stor avtale med Blackstone

Flere av Formues kunder som er investert i våre private equity-løsninger har vært med på finansieringen av et større medisinprogram gjennom investering i private equity-fondet Blackstone Life Science V. I 2020 gjennomførte den store private equity-giganten Blackstone en avtale med Alnylam verdt nesten to milliarder dollar.  

— Alnylam har som mål å bygge et biofarmasøytisk selskap på toppnivå […]. Vi kunne ikke vært mer fornøyde med å inngå denne svært innovative avtalen med Blackstone. De har vist et betydelig engasjement for Alnylams fremtid, som samsvarer med vår langsiktige visjon, sa daglig leder i Alnylam John Maragnore i en pressemelding i etterkant av avtalen.  

Alnylam

På det tidspunktet jobbet Alnylam allerede med Novartis for å utvikle den kolesterolbekjempende medisinen, men behøvde mer kapital for å utvikle andre RNA-behandlinger. En betydelig del av investeringen ble brukt til å kjøpe ut en royalty-avtale som Alnylam inngikk med Novartis i forbindelse med salget. Dette ga Blackstone rett til halvparten av produktets netto salg. 

Avtalen er en del av Blackstones store life science-satsing, der de i løpet av 2020 investerte 16 milliarder i life science. Selskapet har investert store beløp i et bredt spekter av legemiddelfirmaer, oppstartsselskap innenfor biologiske medisinske produkter og banebrytende forskning. 

Stor tro på life science-investeringer

Blackstone Life Science V er et av flere fond Formue har investert i innenfor life science. Siden 2018 har Formue forpliktet over 650 millioner kroner til forvaltere som utvikler forskjellig type legemidler.  

— Når et legemiddel får godkjenning og kommer på markedet, som er tilfellet for medisinen Alnylam har utviklet, vil dette ha en svært positiv effekt på samfunnet. Vi håper at medisinen vil kunne bidra til et bedre liv for pasienter over hele verden, sier Jan Nylund.  

Formue investerer i life science fondet til Hadean

Jan Nylund, leder for private equity i Formue, er fornøyd med at Leqvio er godkjent til behandling i Norge.

Nylund sier videre at de store legemiddelselskapene i verden har et stort behov for nye medisiner til å erstatte medisiner som er dekket av patenter som utløper from mot 2030.  

— Videre ser vi at utnyttelse av  «big data» gir grobunn for utvikling av mer presise medisiner, raskere utvikling og potensiale for veldig god avkastning. Vi har flere forvaltere i vår pipeline og vil fortsette vår satsning innenfor denne strategien. 

Del artikkel

Kontakt oss