Første statusrapport fra Kvinner i Finans Charter

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Økt mangfold handler om å bidra til å oppfylle Formues visjon om «et rikere liv» og det er strategisk viktig for å styrke Formues konkurransekraft. Vi har tro på at et godt mangfold blant våre medarbeidere bidrar til å gi våre kunder den beste kundeopplevelsen. I fjor gikk Formue inn som founding partner til Kvinner i Finans Charter, som nylig la frem sin første statusrapport.

– Formue har de siste årene jobbet målbevisst med å øke mangfoldet blant selskapets medarbeidere. Våre grunnleggende tiltak er å ha en tydelig policy og gode prosesser når vi ansetter nye medarbeidere, sier Head of People and Processes i Formue, Merete Borg Larsen.

– Vi vet at vi har ubevisste fordommer og derfor må vi ha prosesser som hjelper oss å unngå disse. Det er også viktig å delta i nettverk og lære av ulike samarbeidspartnere.

Viktig tiltak for å få inn flere kvinner i finansnæringen

Et av nettverkene Formue har knyttet seg til er Kvinner i Finans Charter. Charteret ble startet i fjor av investeringsdirektør Alexandra Morris i SKAGEN Fondene og Turid Solvang, daglig leder i FutureBoard. Målet er å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge ved at bedrifter forplikter seg til Charterets fire prinsipper, setter mål og rapporterer på målene.

–  Vi gikk inn som founding partner til dette initiativet fordi vi ønsker å bidra til at flere kvinner velger en karrierevei innen finans. Bransjen vi opererer i er mannsdominert og det er viktig for oss å støtte gode tiltak som kan bidra til at flere kvinner velger oss som arbeidssted, sier Borg Larsen.

–  Kraften i dette Charteret er at bransjen går sammen og deler erfaringer.  Vi tror det vil gi verdifulle resultater for hele finansbransjen.

Bedre kjønnsbalanse i charteret

Nylig lanserte charteret sin første statusrapport. 48 norske selskaper har så langt signert det norske charteret (Pr. 1 september i år). Mens en av fire toppledere i finansbransjen generelt er kvinner, ligger tilsvarende andel blant selskapene som har signert Kvinner i Finans Charter på 35,7 prosent. Ifølge Finanswatch ,som rapporterte fra fremleggelsen av rapporten, var Solvang tydelig på at det fortsatt er mye å jobbe med fremover.

– Vi skal få med flere virksomheter i charteret. Samtidig skal vi jobbe med dem som allerede har signert om hvordan vi kan bli bedre og hvordan vi kan jobbe sammen for å få til dette, sa Solvang. Hun trakk også frem at de jobber med å øke bevisstheten til studentene.

– Når vi er ute og presenterer anbefaler vi studentene å søke seg til de virksomhetene som har signert Kvinner i Finans Charter, der er det bra å jobbe, sa Solvang.

Last ned rapporten her

Hentet inspirasjon fra Storbritannia

De to initiativtakerne bak Kvinner i Finans Charter har hentet inspirasjon fra Det britiske charteret. Dette er signert av mer enn 400 britiske institusjoner, og ifølge deres rapport for 2021 har fire av fem av disse virksomhetene enten nådd målene som er satt eller følger planen som er lagt for å nå dem.

Må utvikle talenter

Administrerende direktør Øystein Bø i Formue ser at Formues tiltak gir ringvirkninger.

–  Vi har en god kvinneandel i ledere av spesialistfunksjoner, blant mellomledere og i styret. Men vi er ikke i mål på toppledernivå. Vi må arbeide målbevisst med utvikling, da det tar litt tid fra man rekrutterer unge talenter til de blir klar for å ta en topplederrolle, sier Bø.

–  Det er viktig å oppfordre kvinner til å ta utfordringer internt i bedriften.  Kvinner i ledende stillinger i finans har ofte hatt ledere som har utfordret, men samtidig støttet dem på veien, sier Bø.

Dette kom også frem i ferske videointervjuer med et knippe kvinnelige ledere i bransjen i regi av Kvinner i Finans Charter. Fra Formue deltok Merete Borg Larsen og administrativ leder i Formue Norge, Else Karine Svare.

Se videoene her

– Vi har allerede lært mye av Kvinner i Finans Charter. Det er spennende at vi sammen med charteret og medlemmer kan sette spor i finansbransjen, sier Bø.

Årets klatrer: Formue ble kåret til årets klatrer blant norske økonomistudenter. Siden 2018 har Formue gått fra 75. plass til 38. plass på Universums rangeringen av de mest attraktive arbeidsgiverne for norske økonomistudenter.

Synliggjøre rollemodeller

Andre tiltak Formue har innført er bevissthet på ordbruk i annonser, hvor det annonseres og bildebruk. Selskapet trekker i i større grad frem kvinnelige rollemodeller i podcaster, webinarer og i annet innholdsmateriell.  I utvelgelsesfasen ved ansettelser er det nå en bevissthet rundt at søkerne møter kvinner og menn i ulike aldre og med ulik kompetansebakgrunn. Formue har også vært langt mer synlig på ulike studiesteder med målrettet arbeid mot kvinner.

– Vi forvalter kundenes formue, men det handler vel så mye om å hjelpe kundene med å nå sine mål utover ren finansiell avkastning. For oss innebærer god formuesforvaltning å se hele mennesket og sette kunden i fokus. Jeg tror vårt rammeverk og måten vi arbeider på treffer kvinner. Det bekreftes i våre medarbeiderundersøkelser der våre kvinnelige ansatte er de som trives best, sier Borg Larsen.

Bruker flere verktøy

Formue har investert i gode systemer og måleverktøy som kan hjelpe selskapet med å ta datadrevne beslutninger rundt mangfold. Ansatte må gjennom treningsmoduler for å øke kompetansen på området.

– Vi har lansert e-læringsmoduler, og har temaet oppe i ulike fora der våre medarbeidere samles. Vi har også samarbeidet med Big Enough Global som bistår virksomheter med å øke andelen flerkulturelle talenter. De har gitt oss verdifulle innspill til konkrete mål og tiltak, sier Borg Larsen.

– Det er økende interesse fra kvinnelige søkere og søkere med flerkulturell bakgrunn på våre stillinger. Dette er svært gledelig, sier Borg Larsen.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.

Kontakt oss