Menneske versus maskin

Skrevet av Niclas Hiller

Fremover blir det et skarpere skille mellom aktiv og passiv forvaltning. De beste aktive forvalterne blir mer og mer som gode håndverkere. De som leverer på det høyeste nivået kan velge sine kunder, og kan ta seg godt betalt fordi de leverer et resultat som ligger skyhøyt over alle andre.

Aldri før har investorer hatt så mange muligheter å velge mellom når de skal beslutte hvem (eller hva) som skal forvalte deres penger og hvor pengene skal investeres. Skalaen går fra det rimeligste indeksfondet som forvaltes av maskiner til aktive fond med forvaltere som har ekspertkunnskap på en spesifikk nisje.

Hvordan navigerer man i jungelen?

Kapitalforvaltning er en  bransje som de siste tiårene har hatt en rivende utvikling. Børsene er elektroniske og integrerte, og informasjon og data er mye mer tilgjengelig og kan automatiseres på måter som før ikke var mulig. Det har ført til at bransjens spilleregler er endret. Utbudet av fond har eksplodert, transaksjonskostnadene har gått ned, og forvaltningshonorarene har kommet under press. Utviklingen har vært bra på mange måter. Tidligere var det en allmenn oppfatning om at aktiv forvaltning alltid slo markedet, og det fantes få alternativer til dem som ønsket noe annet. Denne oppfatning er nå en saga blott. Fremveksten av indeksfond har medført at forbrukeren har større makt. De har større valgfrihet og betaler ikke lenger en forvalter en høy sum for å levere det samme produktet som en maskin kan gjøre mye billigere. Den delen av aktiv forvaltning som i realiteten var indeksforvaltning, som altså seilte under falskt flagg, tilhører mer og mer historien. Det er bra.

Tidligere var det en allmenn oppfatning om at aktiv forvaltning alltid slo markedet, og det fantes få alternativer til dem som ønsket noe annet. Denne oppfatning er nå en saga blott.

Gratis er dyrt

Den strukturelle trenden er at passive fond øker på bekostning av aktive fond for den store allmenheten. I bunn og grunn ser vi på dette som en positiv trend. Konsumenter som hverken hadde nok kapital eller kunnskap, ble lurt inn i dyre fond som ikke var verdt navnet «aktiv» forvaltning. Akkurat som en investeringsplan bør tilpasses hver enkelt investor, bør også innholdet i investors portefølje, altså hvilke fond man velger å kjøpe, være i samsvar med investors kompetanse og kapital.

Utfordringen for forbrukeren er at det i kapitalmarkedet florerer med aktører som tilbyr «gratis» forvaltning, som i realiteten oppfordrer til kjøp eller salg av fondsandeler som de tjener penger på. Det er et paradoks at selv om kapitalmarkedet på mange områder aldri har vært mer effektivt, så har det fått en fragmentert struktur. Teknologien gjør at alt ligger til rette for å drive effektiv forvaltning på egen hånd. Det er som regel ikke særlig lurt for den som hverken har tid, kunnskap eller nok data til å analysere markedet.

Betalingsvilje for spesialister

Vi tror at fremtidens investorer i mye større grad kommer til å velge fond basert på kvalitet og kjøpekraft, akkurat som forbrukere av for eksempel klokker. I likhet med klokkebransjen har fondsuniverset leverandører som spenner fra Casio til Patek Philippe. Man finner billige fond med digitalt maskineri og fond med «manuelle urverk», der fondsforvalterens presisjon og kvaliteter påvirker fondets prestasjon.

Vi tror at fremtidens investorer i mye større grad kommer til å velge fond basert på kvalitet og kjøpekraft, akkurat som forbrukere av for eksempel klokker. I likhet med klokkebransjen har fondsuniverset leverandører som spenner fra Casio til Patek Philippe. Man finner billige fond med digitalt maskineri og fond med «manuelle urverk», der fondsforvalterens presisjon og kvaliteter påvirker fondets prestasjon.

Vi ser en utvikling der det kommer til å bli et skarpere skille mellom aktiv og passiv forvaltning. Fremtidens aktive forvaltning kommer til å være mer tydelig både i uttrykk og i egenskaper. Den kommer til å utføres av spe-sialister som kapitaliserer på sin spisskompetanse og sine komparative fortrinn. Disse spesialistene kommer høyst sannsynlig ikke til å sitte hos de store kapitalforvalterne eller i bankene, men i mer private miljøer. Samtidig vil disse fondene ikke være åpne for alle. Forvalterne er i en posisjon som gjør at de kan stille så høye krav til investorene at fondene kun vil være tilgjengelige for profesjonelle investorer. En stor del av den aktive forvaltningen kommer til å utføres i det unoterte markedet.

Aktiv forvaltning er bevisste valg

Aktiv forvaltning er viktig for å sikre at kapitalen allokeres effektivt der den gjør mest nytte og der den kan bidra til fremtidig verdiskapning. Når du investerer i et fond med dyktige forvaltere, gjør du et bevisst valg rundt hvilken sektor, hvilke selskaper eller i hvilke investeringsprodukter du ønsker at dine penger skal havne. Det er den mest holdbare og ansvarsfulle måten å investere på og sikrer at pengene forvaltes etter de riktige etiske retningslinjene. Det holder ikke å tro at markedet (indeksfond) tar hånd om det, og at man derfor ikke skal bry seg. Med den vinden som blåser i dag, er det viktigere enn noensinne at vi er bevisste i de valgene vi gjør og at vi i større grad viser ansvar i måten vi forvalter våre penger på.

Les mer om Formuesforvaltnings syn på aktiv forvaltning her

Best på å analysere data

Når vi i Formuesforvaltning velger ulike aktive forvaltere, er det helt kritisk å forstå det komparative fortrinnet og den kunnskapen som disse besitter. I tillegg må vi på ulike måter få verifisert at de er blant de beste innenfor det de driver med. Hvordan aktive verdier skapes og hva som kreves av de som utfører dette yrket er endret i forhold til tidligere.

Svaret ligger i at man må være bedre enn de andre på å analysere dataene og beregningene.

Vi kan starte med å se på to faktorer som hadde avgjørende betydning før, nemlig regneferdigheter og tilgang til informasjon:

  1. Regnekapasitet (Datakraft/prosessor). I dag finnes det nesten uendelig med regnekapasitet sammenlignet med tidligere. I dag har ingen dette som komparativt fortrinn, fordi denne kapasiteten er tilgjengelig for alle.
  2. Informasjon, data og nettverk. Vi har enormt mye data i dag sammenlignet med tidligere, men nesten alle data er tilgjengelig for de fleste.

Så dersom man ikke kan regne bedre og ikke har tilgang til mer informasjon enn andre, hvordan skiller man seg ut som forvalter? Svaret ligger i at man må være bedre enn de andre på å analysere dataene og beregningene. De beste forvalterne er i stand til å kunne skape egne unike data som ikke er lett tilgjengelig for andre, og på den måten greier de å skape resultater som maskiner som står bak indeksforvaltningen ikke greier.

Den menneskelige hjernen er avgjørende

Den menneskelige hjerne er derfor avgjørende i den aktive forvaltningen og kanskje viktigere enn noensinne. Faget kapitalforvaltning kan sammenlignes med et håndverk, ta for eksempel tømrerfaget. En nyutdannet tømrer arbeider i dag mest sannsynlig annerledes en som har holdt på i mange år. Den nyutdannede har med seg den siste utviklingen innenfor faget og vet også om de nyeste og beste verktøyene. Det er en naturlig utvikling at utøvere av håndverket og verktøyet de bruker utvikles side om side til det bedre. Vi har i dag både bedre tømrere og verktøy enn noen gang.

Den menneskelige hjerne er derfor avgjørende i den aktive forvaltningen og kanskje viktigere enn noensinne.

Slik er det også innenfor forvaltningen. Utfordringen er å finne de som tilhører den bedre halvdelen eller aller helst de som tilhører de 25 prosent beste innenfor faget. Å velge de rette forvalterne er en jobb Formuesforvaltning legger ned mye ressurser i. Bare i fjor gjennomførte vi over 650 forvaltermøter med ulike forvaltere.

Styr verktøyene riktig

God forvaltning er langt unna å kunne utføres automatisk kun med hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring. Men disse verktøyene er i bruk og vil bli mer og mer verdifulle for fremtidens forvaltere. Det som er viktig, er at verktøyene ikke blir brukt til å verifisere forutinntatte konklusjoner. Det er en stor risiko når vi har regnekapasiteten (prosessorkraft) og uendelig med data at vi overvurderer verdien av maskinene og tror at vi er veldig gode på å predikere om fremtiden. Det som blir viktig, er å ikke la seg styre av verktøyene, men å styre verktøyene slik at det skapes unike data som har høy verdi.

Les mer om vår rådgivningsmodell her.

 

Niclas Hiller CIO, Investeringsdirektør i Formue

Niclas Hiller har en svært lang erfaring i finans- og investeringsbransjen, og har ansvar for å redusere bekymringene for formuen til våre kunder ved å bygge solide porteføljer.