Formuesforvaltning styrker sin uavhengighet

Skrevet av Formue

Formuesforvaltning har siden starten i 2000 hatt et privat eierskap bestående av både private familier og ansatte i selskapet. I 2009 kjøpte Formuesforvaltning den finansielle rådgivningsvirksomhet fra Storebrand og Storebrand Livsforsikring ble som følge av dette 20,8 prosent eier. Dette har vært den eneste institusjonelle eier i selskapets historie. Nå har eierposten byttet hender.

I løpet av høsten i 2016 ble det klart at eierposten etter Storebrand på 20,8 prosent ville bli fristilt. I den nye eierstrukturen er det lagt opp til at ingen enkeltaksjonær skal eie mer enn 33 prosent. I tillegg til ledelsen (Phoenix Mangement AS), som med endringen har 21 prosent, eier Ringgården (Ole Jacob Sunde med familie) 32 prosent. Pecunia Forvaltning AS (Petter Neslein med familie) 31 prosent og ledelse og ansatte 16 prosent av selskapet.

Ivaretakelse av kundens interesser

– Et viktig fundament for å kunne imøtekomme kundenes behov på en best mulig måte har vært Formuesforvaltnings uavhengige posisjon. Den forsterkes med den nye eiersammensetningen, sier Formuesforvaltnings styreleder Ole Jacob Sunde. – Begrepet uavhengighet benyttes av mange innen finans, og har mange dimensjoner. I Formuesforvaltning har uavhengighet preget hvordan forretningsmodellen har utviklet seg siden vi etablerte selskapet i 2000:

  • Vi arbeider på oppdrag for kunden med finansiell planlegging og formuesforvaltning
  • Vi tar betalt fra kunden for arbeidet som utføres
  • Vi skal ikke ha økonomiske interesser som kan påvirke hensynet til kundens beste
  • Vi ønsker å tilby kunden et bredt utvalg av investeringsløsninger innenfor både renter, aksjer og alternative investeringer
  • Vi skal ikke ha preferanser for anvendelse av noen produkter eller tjenester, og det vi anbefaler for kundene er resultatet av en bred og kvalitativt god forvalterseleksjon

Disse pilarene er langsiktige og vil ligge fast i videreutviklingen av virksomheten, fortsetter Sunde.

Soliditet, profesjonalitet og videreutvikling

Formuesforvaltning er et selskap i sterk utvikling som setter nye standarder for hvordan formuesforvaltning skal utøves. – Vi vil fortsette å investere og videreutvikle virksomheten. Både i Sverige og Norge åpner vi i år nye kontorer, ruster opp eksisterende og utvider og utvikler vår humankapital. Ny teknologi gir også mange muligheter for å forbedre og utvide vårt tilbud til kundene, derfor vil dette området være viktig for oss fremover, sier Sunde.