Tør du å dø uten et testament?

Skrevet av Alexander Heiberg

Over 80 prosent har ikke skrevet et testament og enda flere mangler fremtidsfullmakt. Hvert år ender mange arvestrider i rettsapparatet. Er du sikker på at ditt arveoppgjør vil gå knirkefritt?

Kanskje har du planen klar; Christian skal arve barndomshjemmet, Peter hytta på fjellet og Caroline skal overta styringen i familieselskapet. Og resten skal deles likt. Du har bare ikke helt fått satt det ned på papiret. Det var noe du skulle sjekke, og ting endrer seg jo hele tiden.

Du er i godt selskap med mange andre. Når du blir kunde i Formue gjør vi en grundig gjennomgang av din skattesituasjon og dine planer for arv og generasjonsskifte. Dette oppsummerer vi i et eget notat som blir en del av din finansielle plan. Her spør vi alle nye kunder om de har utarbeidet testament. En gjennomgang av 140 slike notater fra siste året gir grunn til bekymring.

Les mer om vår skattemessige og juridiske gjennomgang her.

Bare 15 prosent har testamentet

Kun 15 prosent hadde testament ferdig signert. Noen få arbeidet med saken, mens de langt fleste ikke engang hadde startet prosessen.

Men trenger jeg egentlig testament? Jeg har jo så enkle forhold? Svaret er enkelt; Alle bør sette opp testament. Uten et testament er det arvelovens ordning som gjelder. Vet du hva det betyr for deg? Tar du sjansen på at dette er slik du ønsker det?

Arveloven sier nemlig lite om hvem som skal arve hvilke eiendeler. Den sier kun hvordan verdien av det man eier skal fordeles. Men hvordan skal ting verdsettes? Skal noen ha forkjøpsrett ved fremtidig salg av hytta? Hva skal ektefellen din arve? Hva med uskiftereglene? Forskudd på arv? Dette er bare noen av de tingene vi diskuterer når vi setter opp testamenter. Og selv i de enkleste forhold er det alltid noe som bør reguleres.

Vi leser stadig om arvekonflikter. Utfallet er ødelagte familierelasjoner, men ikke sjelden også tapte verdier. Nesten uten unntak skyldes konfliktene uklarhet om hvem som skal arve hva. Barna mine er fornuftige tenker du sikkert. De finner ut av dette. Kanskje gjør de det. Men kanskje oppstår det også en diskusjon om hva «mor og far ønsket». Er det ikke da bedre å la  dem få dette direkte fra kilden, slik at de slipper å spekulere og i verste fall krangle?

Mange unnskyldninger

Så hvorfor har ikke alle testament? Vi har hørt mange ulike forklaringer.

«Hvis jeg skulle dø er det sikkert greit å ha satt opp et testament først.»

Selv med dagens legevitenskap er det dessverre ikke snakk om hvis, men når, og det er mange eksempler på at man ikke har fått varsel i forkant. Dette er en av livets harde realiteter. I stedet for å bekymre oss, mener jeg vi heller bør forsøke å være best mulig forberedt.

I desember 2018 kunne vi lese om Stein Erik Hagen som sammen med sine barn skulle kjøre øvelsen «pappa døde i dag». En slik øvelse vekker naturlig nok mange følelser. Men det er en effektiv test på om det finnes en god plan for den dagen som nødvendigvis en gang kommer. Målet er å skape en trygghet både for foreldre og barn. Jeg har tidligere skrevet om en tilsvarende øvelse i en annen artikkel.

Og det er flere gode unnskyldninger.

«Det er jo så lenge til og jeg vet ikke nå hva som er riktig for meg da.»

Ting endrer seg hele tiden. Du vet aldri hva som skjer i morgen. Testamentet skal derfor settes opp ut fra hva som er riktig der du står i dag. Så kan du endre testamentet ettersom ting endrer seg.

«Har tenkt på det lenge, men får det ikke helt til.»

Du bør ikke ta mål av deg om å løse absolutt alt på en gang. Antagelig er en løsning som er 70 prosent det du ønsker langt bedre enn det arveloven gir deg. Så kan du heller løpende legge puslespillet ferdig.

Enda færre har fremtidsfullmakt

Testamentet regulerer hva som skal skje den dagen du dør. Men hva skjer om du på grunn av sykdom eller annet ikke er i stand til å ivareta egne interesser? Hvem skal da ta beslutninger på dine vegne?

Her kommer vergemålsloven inn, og igjen må vi spørre oss om vi ønsker den ordningen loven legger opp til. Det har vist seg at de færreste ønsker dette. Vi har også sett svært uheldige konsekvenser av å stole på vergemålslovens ordning. Heldigvis er det åpnet for at man selv kan bestemme hvordan egne interesser skal ivaretas. Verktøyet heter fremtidsfullmakt. Der kan du selv bestemme hvem som skal treffe beslutninger på dine vegne om du selv ikke lenger er i stand. Så da har vel alle satt opp en fremtidsfullmakt?

Av de 140 i vår gjennomgang var det kun 5 prosent som hadde satt opp fremtidsfullmakt, og samtaler jeg har hatt tyder på at de færreste engang har hørt om dette.

Heldigvis er det ganske enkelt å få satt opp en god fremtidsfullmakt. Og som med testamentet er det ingen ting i veien for å gjøre endringer senere.

Les mer om fremtidsfullmakt her.

Deilig med alt som er gjort

Husk at testament og fremtidsfullmakt først er gyldige når de er undertegnet og bevitnet. Det hjelper lite å ha en klar formening i hodet, eller for den saks skyld utkast liggende på PCen. En advokat kan påse at dokumentene oppfyller lovens krav. Innholdet er ditt eget ansvar. En god advokat kan imidlertid hjelpe deg å stille de rette spørsmålene og sørge for at det blir regulert slik du ønsker.

Guleroten får være den tilfredsstillelsen de fleste opplever ved å endelig få på plass noe man har tenkt på lenge.

Les mer om testament her. 

Del artikkel

Alexander Heiberg Leder for Wealth planning & Family Wealth Services

Alexander Heiberg er advokat og ansvarlig for finansiell planlegging i Formue. Han har over 15 års erfaring som rådgiver for familier innenfor eierstrategi, strukturering av eierskap og generasjonsskifte.

Nyhetsbrev