Uavhengighet for deg og for oss

Skrevet av Formue

Ordet ‘uavhengighet’ brukes av mange, om mangt. Sjeldent tenker vi over hva vi egentlig mener med det, konkret. Det kan imidlertid være en verdifull øvelse å gjøre, som avslører mye om hva som virkelig betyr noe for oss.

Det er et romslig ord, ‘uavhengighet’, som man kan fylle med nesten hva man vil av positive verdier. Et hedersord som dyttes inn i sangekster, festtaler og slagord, for å uttrykke noe stort og flott, uten at man trenger å sette fingeren på hva slags uavhengighet det er snakk om. Uavhengighetens reelle verdi skjønner vi først når vi konkretiserer hva slags uavhengighet det er snakk om – hvem eller hva er man uavhengige av, og hvilke muligheter uavhengigheten åpner for?

Før vi graver dypere i dette fascinerende begrepet kan det være verdt å huske på at det kan bli for mye av det gode, også uavhengighet: De færreste av oss ønsker eksempelvis å være fullstendig uavhengige av familie, venner og samfunnet rundt. Visse forpliktende bånd – eller avhengighet om du vil – er sentrale i menneskelivet, bånd vi nødig vil være foruten.

Andre bånd vil vi derimot løsne eller fri oss fra. Hvilke positive betydninger hadde «uavhengighet» for deg som tenåring? Hva betyr det nå? Hva vil det bety 10, 20 og 40 år fram i tid?

Hvordan vil du være uavhengig?

Kanskje vil du skaffe deg uavhengighet til å bo halve året i en europeisk storby? Eller til å bo ved havet? Å skaffe seg forutsetninger for dette – skaffe denne uavhengigheten – handler sjeldent kun om penger. Har du en rolle i en bedrift som kompliserer dette? Eller barn i skolealder som ikke uten videre kan flyttes rundt på? Vel, så er kanskje ikke ønsket gjennomførbart nå, med en gang, men du kan legge en plan for fremtiden, en plan for hvordan og når det skal bli oppnåelig.

Når du blir eldre kan betydningen av uavhengighet endre seg. Kanskje vil du ha uavhengighet til å bo nærmere barn og barnebarn. Eller uavhengighet til å bidra til deres uavhengighet. Og trolig ønsker du nok – i så stor grad som er mulig – å leve livet ditt uavhengig av helsa. Du vet ikke sikkert hvordan helsa blir, men du kan legge planer som gir deg størst mulig handlingsrom.

Det finnes utallige andre betydninger du kan legge i uavhengighet. Uavhengighet til å velge å hive deg ut i en ny og risikabel forretningsidé når du selger deg ut av din gamle bedrift. Uavhengighet til å seile oftere, eller lære et nytt språk. Uavhengighet til å bruke mer tid på filantropi. Uavhengighet for neste generasjon. Uavhengighet fra materielle bekymringer. Uavhengighet til å oppfylle lenge utsatte drømmer.

Avhengighet og uavhengighet i finansbransjen

Da Formuesforvaltning ble grunnlagt i 2000 var det med et tydelig mål om å være og forbli uavhengige. Vi så at svært mange finansrådgivere stod i spagat mellom kryssende interesser, der kundens beste kun var ett av flere hensyn. Rådene deres var ikke alltid til kundens beste. Når vi er så opptatte av vår uavhengighet, handler det egentlig om at vi skal være fri til å stå på kundens side, og kun der.

De fleste banker har privatkunder de rådgir om sparing og investering. Mange av disse bankene har også fondsforvaltere i staben, som skal tjene penger for banken gjennom å tilby fondsprodukter. Dermed kan privatkundenes rådgivere maksimere bankens inntjening ved å råde kundene til å kjøpe bankens egne fondsprodukter, uavhengig av om dette er de beste produktene for kunden.

Grunnet slike kryssende prioriteringer har mange privatkunder endt opp med å betale skjulte kostnader – tap – fordi rådgiverne deres ikke har vært frie til å gi uavhengige råd. EU-direktivet MIFID II, som trådte i kraft i januar 2018, ble innført delvis for å motvirke dette problemet. Blant annet for å unngå slike kryssende prioriteringer har Formuesforvaltning siden starten holdt hardt på sin uavhengighet, og tilbyr eksempelvis ingen egne fond.

Vår honorarmodell er gjennomsiktig, slik at du vet hva du betaler for, og hvor mye.

Børsnoterte selskaper måles i stor grad på sine kvartalsvise resultater, ofte på bekostning av langsiktig planlegging og vekst. Kortsiktighet er sjeldent en god tilnærming når man skal bygge, bevare og videreføre en formue. Det samme gjelder for en bedrift som vår, som skal gi råd som er gode og gyldige over tiår og generasjoner. Som et privateid (ikke børsnotert) selskap unngår Formuesforvaltning dette. Vi har et uttalt langsiktig perspektiv, med en tidshorisont som strekker seg over generasjoner, både for oss selv og våre kundeforhold.

For deg og din familie kan uavhengighet bety flere forskjellige ting, samtidig. Slik er det også for oss. I 18 år har Formuesforvaltning framhevet vår egen uavhengighet. For oss er det et hedersord, ja, men et vi har gitt en rekke konkrete betydninger: Uavhengighet til å gi de beste rådene uten skjulte motiver eller gebyrer. Uavhengighet til å være langsiktig. Uavhengighet til å stå på kundens side, og kun der.

Ønsker du å vite mer? Les vår uavhengighetserklæring, eller ta kontakt med oss.