Mer omfattende bærekraftsrapportering

Skrevet av Formue

Formue jobber kontinuerlig med å øke kundeopplevelsen for våre kunder. En viktig del av det arbeidet er å gi større innsikt i investeringsporteføljene. appen og på kundeportalen kan kundene enkelt følge med på hvilket karbonavtrykk investeringene harhvilke sektorer og hvor i verden kapitalen er plassert. Nå planlegges neste versjon av løsningen som vil gjøre det mulig å følge flere parametere innenfor bærekraft.

Alle kunder i Formue får en bred investeringsportefølje som inneholder over 100 ulike fond og flere tusen selskaper over hele verden. Det å kunne gi kundene økt innsikt i hvor kapitalen plasseres og hvordan den påvirker miljøet og omgivelsene er et høyt prioritert området i Formue. 

Utvides gradvis

I fjor høst ble det lansert en bærekraftslinse i Formue-appen som viste karbonavtrykk og ESG-måling av porteføljen. I løpet av 2021 er det utviklet tre nye porteføljelinser; Porteføljeinnhold, Geografi og Sektorer. Disse linsene gir innsikt i hvilke fond og selskaper man er direkte og indirekte investert i. I appen kan man se hvor i verden disse selskapene befinner seg, samt hvilke sektorer selskapene tilhører.  

– Det betyr at hver kunde kan se hvor mye av kapitalen som er plassert i ulike land som for eksempel USA, Kina og Norge. Man kan også se hvordan andelen av porteføljen fordeler seg på ulike sektorer som IT, handel, eiendom etc. I tillegg får man oversikt over hvor stor andel som er plassert i de største selskapene i hvert land og sektor, som for eksempel i Equinor, Apple og Google, sier Jonas Tufte som er rapporteringsspesialist med fokus på innovasjon og bærekraft i Formue.

– Dette er et morsomt prosjekt å jobbe med. Ved hjelp av kompetanse fra flere deler av vår organisasjon har vi lykkes med å utvikle en løsning som faktisk vekker internasjonal oppmerksomhet. 

Rapporteringsspesialist Jonas Tufte jobber med å informere om bærekraft og ESG i våre kunders investeringsporteføljer.

Første versjon målte karbonavtrykk og ESG-score

Tufte forteller at målet med den første versjonen var å møte et økende informasjonsbehov rundt bærekraft og ESG. Linsen gir følgende informasjon: 

  • Karbonavtrykk 
  • ESG-score med fordeling av porteføljen i tre intervaller (leading, average og behind) 
  • ESG-trend 
  • Pop-ups med detaljert forklaring av tallene for de som ønsker å fordype seg litt. 

– Siden den første lanseringen har vi jobbet med å utforske og planlegge versjon to av bærekraftslinsen, forteller Tufte. 

Utvides med flere viktige bærekraftsmål

– Vi tror FNs bærekraftsmål og klimaendringene er de viktigste områdene å sette søkelyset på i vår rapportering på kundenes porteføljer.  

Han forteller at det nå planlegges en oppdatertversjon som skal kundene løpende kunne følge med på:

1) Hvordan selskapene i porteføljen bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål

2) Hvordan selskapene i min porteføljen bidrar til å begrense temperaturøkningen iht. Parisavtalen

3) Hvordan selskapene i min porteføljen evner å redusere utslipp fra år til år

Nye funksjonaliteter

Tufte har også flere planer fremover. 

– Nå som vi intensiverer arbeidet med videreutviklingen er det flere ting som står på agendaen. Vi ønsker blant annet å utvide funksjonaliteten til porteføljelinsene. Fremover vil vi også dekke eksterne investeringer for kundene som benytter vår tjeneste for helhetlig rapportering. Dermed vil våre kunder ha muligheten til å se deres eksterne porteføljer med porteføljelinsene, sier han og legger til: 

– Neste på listen er å inkludere informasjon om geografisk fordeling samt sektorfordeling for den delen av porteføljen som er investert i alternative investeringer. Dette inkluderer private equity, eiendom og hedgefond. I tillegg øker vi datagrunnlaget for karbonavtrykk ved å inkludere den delen av porteføljen som er plassert i private equity og håper å kunne legge til andelen som er plassert i eiendom så fort som mulig.  

Gode tilbakemeldinger

Tufte opplever at linsene er blitt godt mottatt av kundene. 

– Flere sier at de opplever å få ny innsikt i sine porteføljer på en morsom og engasjerende måte. Slike tilbakemeldinger motiverer til å fortsette vårt arbeid med å videreutvikle porteføljelinsene, sier han. 

– I tillegg får vi tilbakemelding fra samarbeidspartnere med global erfaring innenfor vår bransje om at porteføljelinsene, måten informasjonen er presentert gjennom fint design støttet av gode forklaringer, er noe de ikke har sett hos andre aktører.  

Formuesforvaltnings hybride kundereise ble nylig trukket frem som et eksempel på nytenkning som bidrar til bedre kundeopplevelse i Capgeminis årlig World Wealth Report. Der omtales appen som den komplette formuesforvaltningsreisen. Tidligere i høst mottok Formuesforvaltning også en internasjonal pris for beste digitale initiativ fra det internasjonale rådgivnings- og analyseselskapet Aite Group. 

– I 2017 skrev The Economist at datainformasjon har tatt over tronen fra olje som verdens mest verdifulle ressurs. Datakraften vi har utviklet over de siste årene er og vil være en verdifull ressurs for å kunne gi kundene innsikt i hvordan deres kapital bidrar innenfor bærekraft. 

Del artikkel

Nyhetsbrev