Bevare & Utvikle

Bevare og videreutvikle det som er skapt, for fremtiden og de som kommer etter deg.

Jobber og energipriser i økonomiske hovedroller

Høy inflasjon betyr høyere styringsrenter. Høyere renter kombinert med redusert kjøpekraft kan bidra til lavere økonomisk vekst. Med mindre investorene forventer at vekstpausen blir kort, kan markedsutviklingen igjen bli urolig. Mens ekstreme kraftpriser gjør resesjon i Europa sannsynlig, kan mangel på arbeidskraft og spareoverskudd i privat sektor dempe nedturen i amerikansk økonomi.

2022-08-19

Fem bra ting og fem utfordringer fremover

Min streben etter å forstå det som nå skjer i finansmarkedene og økonomien har resultert i flere grå hår. Tegn til lavere inflasjon i USA tolkes positivt av investorene, men hva om inflasjonen faller fordi økonomien svekkes? Er forventningen om en snillere sentralbank like positiv da? En oppdatering på hva som er bra og hva som tynger gir ingen fasitsvar, men gir kanskje en nyttig oversikt.

2022-08-12
Nyhetsbrev